Palveluehtomme:

Varaamalla ajan oppilastyönä tehtävään palveluun, hyväksytte oppilastyön palveluehdot.

Oppilastyö
Olette ilmoittautunut Fenix Beauty Academyn asiakkaaksi oppilas- tai opiskelijatyöhön. Kyseessä on työssään harjaantuvan henkilön harjoittelutyösuorite, joka suoritetaan omaehtoisena työssäoppimisena tai osana harjoittelijan tutkintoon tai pätevöitymiseen johtavaa koulutusta. Harjoitustyön tekeminen on oppimistilaisuus, jolloin kyseessä̈ ei ole ammattimainen kauneudenhoitopalvelu.

Toimenpiteen suorittavalla opiskelijalla on riittävät tiedot toimenpiteestä, jonka hän on suorittamassa ja opiskelija toimii työssään aina kokeneen ammattilaisen ohjauksessa.

Opiskelijatyössä on kyse tulevaisuuden kauneudenhoidon ammattilaisen kehittyvistä taidoista, joihin vasta haetaan rutiinia.

Opiskelijan työltä ei voida edellyttää samaa laatua tai ajanhallintaa kuin ammattilaisen työltä.

Vastineeksi oppimistilanteesta asiakas saa valitsemansa hoidon huomattavan edulliseen hintaan.

Toimenpide edellyttää molemminpuolista kärsivällisyyttä ja yhteistyötä. Hoidon lopputulos voi poiketa suunnitellusta.

Oppilashoitolan tilat
Oppilastyönä tehtävä hoito on aina oppimistilaisuus. Oppilashoidot tehdään pääsääntöisesti opiskelijakäyttöön tarkoitetussa hoitosalissa, jossa on neljä hoitopistettä ja siten paikalla on aina myös muita asiakkaita.

Oppilashoitoihin ei ole varattu yksittäisiä, suljettuja, intiimejä hoitohuoneita, sillä opiskelijan tulee voida tarpeen vaatiessa olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa ohjaajaan koko hoidon ajan.

Oppilashoidon aikana on mahdollista kuulla hiljaista keskustelua tai työnohjaamista muista hoitopedeistä. Vastineeksi oppimistilanteesta asiakas saa valitsemansa hoidon huomattavan edulliseen hintaan.

Mikäli toiveena on ehdoton rauha ja yksityisyys oman hoidon aikana, emme suosittele edullisen opiskelijahoidon varaamista lainkaan.

Varaattehan riittävästi aikaa opiskelijatyöhön 
Toimenpide voi olla kestoltaan pidempi tai lyhyempi, kuin ammattilaisen työ. Varauduttehan siihen, että̈ aikataulut voivat joustaa suuntaan tai toiseen.

Reklamaatiot 
Opiskelijatyön lopputuloksesta voi reklamoida ja kaikki palautteet käsitellään yksilöllisesti, koska myös palautteiden vastaanottamisessa ja käsittelyssä̈ on kyse harjoittelijan oppimisesta osana oppimistilaisuutta. Opiskelijatyöstä ei voi vaatia hinnan alennusta tai rahojen palauttamista.

Käsittelemme kaikki reklamaatiot vain kirjallisesti. Palautteenne pyydämme lähettämään osoitteeseen palaute@kauneuskeskusfenix.fi.

Kuluttajansuojalaki velvoittaa asiakasta reklamoimaan virheestä myyjälle viivytyksettä ja osoittamaan, että virhe on tapahtunut.

Myyjällä on velvollisuus korjata virhe kohtuullisessa ajassa ja samalla oikeus korjata virhe viivytyksettä. Voitte varata korjausajan seitsemän arkipäivän sisällä ja virhe korjataan sitä seuraavien viiden arkipäivän aikana. Myöhemmin tulleita varauksia ei huomioida virheen korjaamisena.

Virheen korjaaminen tarkoittaa ainoastaan olemassa olevan, vastikään tehdyn virheellisen työn/palvelun korjaamista viipymättä. Lahjakortti tai seuraavan käyntikerran saaminen veloituksetta, ei enää ole nykyisen, sen hetkisen, virheen korjaamista.

Jos palvelusta on kulunut aikaa normaalin käyntivälin verran, eli kun palvelu olisi jo pitänyt kuluneen ajan puitteissa joka tapauksessa uusia, ei edellisellä kerralla tehty virhe ole peruste uuden käynnin veloituksettomuudelle. Virheen korjaaminen ei tarkoita palvelukäyntejä ”kaksi yhden hinnalla.”

Kuluttajansuojalain mukaan virheen korjaus kohtuullisessa ajassa myyjän toimesta on aina ensisijainen vaihtoehto virhevastuuasioissa. Jos kieltäydytte virheen korjauksesta, luovutte samalla reklamaatio-oikeudestanne.

Jos virhe on korjattu muualla ennen kuin olemme voineet sen todeta, emme vastaa kustannuksista, ellei asiasta ole etukäteen kanssamme sovittu.

Hinnoittelu
Mahdolliset laadulliset ja ajalliset poikkeukset ovat huomioituna oppimistilaisuuden hinnassa etukäteen.

Oppimistilaisuudesta veloitetaan noin 50 % vähemmän, kuin ammattilaisen suorittamasta, hinnaston mukaisesta palvelusta. Oppimistilaisuuden veloituksella katetaan välttämättömät tarvikkeet ja kulut.

Varatun ajan muuttaminen, peruuttaminen ja käyttämättä jättäminen
Kaikki mahdolliset hoitoaikojen muutokset tai peruutukset tulee tehdä viimeistään 24h ennen varattua aikaanne. Käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä ajoista veloitamme varatun palvelun hinnan.

Huomioittehan, että 24 tunnin sisään tehty ajanvaraus on sitova. 

Mikäli myöhästytte varatusta ajastanne, veloitetaan palvelun hinta silti täysimääräisenä. 

Äkillisissä sairastapauksissa aikaa voi siirtää veloituksetta yhden kerran. Äkillisen sairastapauksen johdosta siirrettyä aikaa ei voi enää siirtää tai perua veloituksetta.

Tutustuttehan hoitoon valmistautumisohjeisiin huolella, jo hyvissä ajoin ennen varattua aikaanne. Osa hoidoista vaatii etukäteen valmistautumista, jotta hoidon tulos olisi paras mahdollinen.

Huomioittehan myös kotihoito-ohjeet. Suosittelemme lämpimästi noudattamaan kotihoito-ohjeita saavutetun hoitotuloksen vaikutusten jatkumiseksi mahdollisimman pitkään vielä hoitolakäynnin jälkeenkin.

Ajankäyttö
Hinnoittelumme perustuu paitsi suoritettavaan palveluun, myös siihen varattuun aikaan, siihen varattuun huoneeseen, sekä siihen varattuun ammattilaiseen.

Ajanvaraus esim. 60 min tarkoittaa koko käyntiin varattua aikaa. Tekijällä on tällöin enintään tämän verran aikaa käytettävissään koko työsuoritteen tekemiseen.

Asiakkaalle varattu esim. 60 min aika sisältää hoitolaan saapumisen, riisumisen, pukemisen, kassatoiminnot ja mahdollisen uuden ajan varaamisen. Huomioithan siis, että varattu hoitoaika sisältää aina kaikki em. toiminnot. ”Hieronta 60 min”-hoidossa itse hierontaan käytetty aika ei siis koskaan ole täysi 60 minuuttia.

Lahjakorttien voimassaoloaika
Lahjakorttiemme voimassaoloaika on 6 kk ostopäivästään. Joulukuussa myytyjen lahjakorttien voimassaoloaika on 9 kk.

Lahjakortit löytyvät järjestelmästämme vain lahjakorttiin merkityllä sarjanumerolla. Lahjakorttia ei voida käyttää maksuun, mikäli lahjakortti on kadonnut. Lahjakortit eivät löydy kassajärjestelmästämme saajan nimellä.

Lahjakortin saaja voi vapaasti käyttää lahjakorttinsa mihin tahansa palvelu- ja tuoteostoihin, riippumatta siitä, mihin palveluun lahjakortti on ensisijaisisesti ostettu.

Allergiat ja herkistymisreaktiot
Kaikki Fenix Beauty Academyssä tehtävät kauneudenhoitoalantyöt tehdään asiakkaan itse tilaamana, asiakkaan luvalla ja asiakkaan omalla vastuulla.

Teemme kaikki työt mahdollisimman turvallisilla ammattituotteilla, luottaen asiakkaan antamaan informaatioon koskien allergioita, herkistymisiä tai muita aiemmin aiheutuneita reaktioita muista käytetyistä tuotteista, aineista tai tehdyistä hoidoista.

Kaikki käyttämämme tuotteet ovat kosmetiikkaa eli kemikaaleja ja kaikki ihokosketuksissa olevat kemikaalit voivat aiheuttaa ihmiselle herkkyys- tai allergisen reaktion. Kaikki kemikaalit ovat vieraita aineita ihmiskeholle ja kukin keho reagoi niihin eri tavalla. Allergisen reaktion sattuessa on oireista riippuen hakeuduttava lääkärin hoitoon tai lievemmissä tapauksissa vähintään konsultoitava apteekin henkilökuntaa allergialääkityksen osalta.

Ihminen voi olla allerginen kaikelle. Allergisoivia tai herkistäviä kemikaaleja voivat olla mm. iholle tarkoitettu kosmetiikka (pesuaineet, voiteet, seerumit), pyykinpesuaineet, hiuksille tarkoitettu kosmetiikka (pesu-, hoito- ja muotoilutuotteet), suuhygienia-aineet, meikit, hajuvedet jne. Jos on herkistynyt yhdelle aineelle – on herkistynyt tuhannelle muullekin. Allergisoiva aine on aina jokin tuotteen sisältämä raaka-aine, ei itse tuote. Näin ollen allergisen reaktion aiheuttavat kaikki sellaiset tuotteet, jotka sisältävät kyseistä allergisoivaa raaka-ainetta.

Allergiat ja herkkyydet eivät näy päällepäin, eikä allergisia reaktioita voi ennustaa. Jos allerginen reaktio tulee, se ei ole tekijän tai tehdyn työn vika. Allergian aiheuttaja on jonkin työssä käytetyn tuotteen sisältämä jokin raaka-aine, joka ei juuri asiakkaan iholle sovi. Tätä ei voi etukäteen tietää, eikä ennustaa ja siten sitä ei voi myöskään estää tapahtumasta. Allergia on elimistön epätarkoituksenmukainen immunologinen- eli torjuntareaktio ympäristön aineita vastaan. Kauneudenhoitoalan ammattilainen tai opiskelija ei voi olla vastuussa tästä.

Kaikissa kemikaaleissa on allergisen reaktion riski ja asiakkaana otatte tietoisesti tämän riskin. Edellä mainituista syistä allerginen reaktio ei ole reklamaatioon tai kaupanpurkuun oikeuttava tekijä.

Varaamalla ajan oppilastyönä tehtävään palveluun, hyväksytte Fenix Beauty Academyn opiskelijatyön palveluehdot.